Reklama

Zde napište nebo vložte text určený k překladu:

Zapnout klávesnici zvětšit okno zvětšit okno
 
ě
š
č
ř
ž
ý
á
í
é
Back
 
q
w
e
r
t
z
u
i
o
p
 
y
x
c
v
b
n
m
,
.
Enter
Zavřít
Mezerník

Z: do:
Reklama
Reklama
PŘEPNOUT DO
SLOVENŠTINY
Reklama
Translator.eu Soudní překlady a tlumočení
Překlad:
Vložit do e-mailu | Zvětšit okno Zvětšit okno
Omlouváme se, v současné chvíli probíhá velké množství překladů
Využijte prosím, službu
Vícevýznamový slovník
Slovník:
Reklama
Jazykové perličky
čeština rozsypaný čaj
arabština الشاي المسكوب

Něco málo o jazyku

  • Ruština je oficiálním jazykem Ruské federace.
  • Ruština má kolem 500 tisíc slov, většinou slovanského původu, ale často přejímá cizí slova (z francouzštiny, němčiny, angličtiny aj.).
  • Ruská abeceda (azbuka) obsahuje 33 písmen.
  • Celkový počet lidí mluvících rusky se pohybuje kolem 278 milionů.
Nejpoužívanější typy on-line překladačů a slovníků:
en  Anglicko-český překladač Česko-anglický překladač no  Norsko-český překladač Česko-norský překladač
zh-cn  Čínsko-český překladač Česko-čínský překladač pl  Polsko-český překladač Česko-polský překladač
fr  Francouzsko-český překladač Česko-francouzský překladač pt  Portugalsko-český překladač Česko-portugalský překladač
hr  Chorvatsko-český překladač Česko-chorvatský překladač ru  Rusko-český překladač Česko-ruský překladač
it  Italsko-český překladač Česko-italský překladač sk  Slovensko-český překladač Česko-slovenský překladač
ja  Japonsko-český překladač Česko-japonský překladač es  Španělsko-český překladač Česko-španělský překladač
de  Německo-český překladač Česko-německý překladač sv  Švédsko-český překladač Česko-švédský překladač

Bez rusko-českého slovníku či bez překladače on-line byste z tohoto jazyka pochopili opravdu jen zlomek toho podstatného. Pro svůj politický význam se ruština stala jedním ze 6 úředních jazyků Organizace spojených národů a patří k 10 nejrozšířenějším jazykům na světě. Jedná se zároveň o nejužívanější slovanský jazyk. Kromě Ruska je úředním jazykem v Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Abcházii, Jižní Osetii, Podněstří a Gagauzii (v Moldávii). Rusko-český slovník se vám bude hodit i na Ukrajině, v Gruzii a Arménii, v Uzbekistánu a také v Turkmenistánu.

Pro ruštinu je charakteristický silný a pohyblivý přízvuk, nepřízvučné slabiky se vyslovují redukovaně. Příbuznost ruštiny a češtiny přináší některé shody v tvarosloví i stavbě
jazyka a také podobnost mnoha slov. Ne všechna podobná slova však mají stejný význam. Na rozdíl od češtiny Rusové rozlišují výslovnost měkkého a tvrdého i/y.