Jak překládat

Při první návštěvě našeho překladače si prosím přečtěte následující postup, jak správně pracovat s naším překladačem online:

1. Hned na úvodní straně překladače naleznete nahoře hlavní vepisovací okno, kam vepište nebo zkopírujte svůj text, jenž chcete přeložit.

2.Následně vyberte, z jakého jazyku chcete překládat (pokud píšete česky, pak vyberte z rozbalovacího menu nabídky v levém okýnku s předložkou Z: češtinu)

3. V pravém okýnku (s předložkou Do:) vyberete jazyk do kterého potřebujte daný text přeložit.

4. Po kliknutí na tlačítko „přeložit“ bude vámi zadaný text přeložen a zobrazí se níže v rámečku s popiskou „Přeložený text“.

5. Můžete také velmi pohodlně a rychle změnit funkci překládání pomocí tlačítka „otočit“, pokud bylo vaším záměrem vepsat text v jiném než českém jazyce a již nechcete samotný text přepisovat anebo jste text do překladače zkopírovali odjinud v jiném než českém jazyce

6. Následně můžete výsledek překladu použít přepisem nebo jej funkcí kopírování (pomůcka CTRL + C) vložit do vámi připravovaných materiálů.

7. Náš překladač umožňuje přeložit naráz maximálně 1000 znaků, což odpovídá přibližně 3 až 4 velkým odstavcům textu. V případě, že chcete přeložit obsáhlejší text, vložte jej do překladače po částech. Pokud ovšem chcete překládat pouze samotná jednotlivá slovíčka, využijte náš slovník online, kde ve výsledku překladu naleznete i vícero významů.

Přejít na
překladač