Překladač a slovník online

překlad z více než 40 světových jazyků

Reklama

Uživatelské podmínky

1. Podmínky

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s dodržováním následujících Uživatelských podmínek webových stránek (dále jen „Podmínky“).

2. Autorská práva

Překladač online Slovníček.cz ve spolupráci se společností Microsoft Inc. poskytuje překlady zdarma, bez nutnosti registrace uživatele. Za podmínek definovaných níže, zejména v bodu 3, si nečiní nárok svá autorská práva na jednotlivé překlady vůči uživatelům uplatňovat či jinak použití svých překladů omezovat. Uživatelé mají možnost sami překlady upravovat a jejich verze překladů může být dále využívána dle uvážení Slovníčku.cz. Uživatelé se přitom zříkají svých autorských práv, týkajících se těchto úprav, a veškerých s tím spojených nároků a požadavků.

3. Vyloučení odpovědnosti

Slovníček.cz nezaručuje přesnost výsledků svých překladů nebo spolehlivost používání materiálů ze svých webových stránek nebo materiálů z jiných stránek propojených s těmito stránkami. Slovníček.cz nebude v žádném případě odpovědný za jakékoli škody vyplývající z použití překladů na internetové stránce Slovníček.cz nebo z toho, že je nebylo možno použít, a to i v případě, že Slovníček.cz nebo jeho zplnomocněný zástupce byli o možném vzniku takových škod ústně či písemně informováni. Slovníček.cz upozorňuje, že zejména u náročnějších odborných překladů určených ke komerčnímu či jinak závažnému použití je vhodné využít služeb profesionálních překladatelů.

4. Odkazy

Slovníček.cz neprozkoumal všechna místa na internetu odkazující na jeho webové stránky a za obsah žádné takové stránky není odpovědný. Výskyt odkazu na stránky Slovníčku.cz neznamená podporu či odpovědnost Slovníčku.cz za dotyčné stránky a uživatel takové stránky používá na vlastní riziko.

5. Ochrana osobních údajů

Slovníček.cz své služby nabízí bez nutnosti jakékoli registrace a nevyžaduje od uživatelů žádné osobní údaje, ani žádné osobní údaje neshromažďuje.

6. Úprava uživatelských podmínek

Slovníček.cz může tyto Podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění revidovat. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že jste vázáni aktuální verzí těchto Uživatelských podmínek.

7. Provozovatel

Provozovatelem webu Slovníček.cz je společnost: Lingea s.r.o., Nálepkova 131, 637 00 Brno, IČ: 25347659.

Reklama