Překladač online

Překladač online se využívá k rychlému překladu slovního výrazu do jiné jazykové mutace. Na internetu lze najít několik různých online překladačů od větších společností, jakými jsou např. překladač od společnosti Google či Bing od společnosti Microsoft, nebo jiné překladače od menších a méně známých softwarových společností. Oproti tomu existují i překladače offline, což jsou v zásadě programy, jež si nainstalujete do svého počítače. Všeobecně známé jsou například překladače Eurotran nebo PC Translator, které fungují právě formou instalace do PC.

Překladač online využívá technologie překladatelského slovníku, ať už interní či od externí firmy, která může takto dodávat ze svého slovníku obsah v podobě odpovídajících slovíček nebo i celých vět a výrazů. Na internetu existuje celá řada takto fungujících uskupení, která právě tuto formu spolupráce využívá. Online překladač poskytuje službu zdarma a zisk generuje z reklamy. Pro zákazníka je přístupnější nežli v klasickém obchodě nebo po jiném prodejním kanále mimo internet.

Nicméně obliba online překladačů na internetu roste vysokým tempem a využívá je široké spektrum lidí. Jsou totiž velmi dobrou pomůckou na pracovišti, při studiu doma i v zahraničí nebo při poznávání jiných zákoutí světa na dovolené. V neposlední řadě si online překladače oblíbili žáci a studenti, kterým pomáhají s kontrolou či samotným vypracováním domácích úloh z cizího jazyka. Tady ovšem pozor, vaši rodiče a kantoři mají pravdu – cizí jazyk vás překladač nenaučí, to musíte vy sami. Ovšem když si nevíte rady, určitě vám pomůže.

Překladač on-line je velmi dobrou pomůckou jak ve škole, na pracovišti, při studiích v zahraničích nebo při dovolených a poznávání jiných zákoutí světa.
Přejít na
překladač