Překladač a slovník online

překlad z více než 40 světových jazyků

Reklama

Překladač online

Překladač online se využívá k rychlému překladu slovního výrazu nebo celých vět do jiného jazyka. Na internetu lze najít několik různých online překladačů od mezinárodních společností, např. Translate od společnosti Google, Bing od společnosti Microsoft, překladač od firmy Lingea nebo jiné překladače od menších a méně známých softwarových společností. Vedle toho existují i překladače offline, což jsou programy, které si nainstalujete do svého počítače.

Překladač online využívá i obsahu překladových slovníků, všeobecných i odborně zaměřených, ze kterých čerpá překlad slov nebo i víceslovných výrazů. Online překladač poskytuje službu zdarma a zisk generuje pouze z reklamy.

Obliba online překladačů na internetu roste vysokým tempem a využívá je široké spektrum lidí. Jsou totiž velmi dobrou pomůckou na pracovišti, při pobytu v zahraničí nebo při poznávání jiných končin světa na dovolené. Umožní vám porozumět cizímu textu i v případě, že z daného jazyka nerozumíte ani slovo. Online překladače si oblíbili žáci a studenti, ovšem tady pozor: cizí jazyk vás překladač nenaučí, to musíte vy sami. A pokud chcete mít jistotu, že výsledný překlad je skutečně správný, nezbývá než použít některý spolehlivý online slovník.

Reklama