Překladač a slovník online

překlad z více než 40 světových jazyků

Reklama
Zde napište nebo vložte text určený k překladu:
Reklama
Překlad
Slovník
Reklama
Reklama.
Jazykové perličky

Jazykové perličky

čeština rozsypaný čaj
arabština الشاي المسكوب

Něco málo o překladači

  • Chorvatské H se čte spíše jako CH, takže například Hrvatska (Chorvatsko) se vyslovuje jako [chrvatska].
  • V chorvatském jazyce najdeme slova, která se vyskytují i v češtině – např. ruka, voda.
  • Chorvatský pravopis nezná písmena Q, W, X a Y.
  • V chorvatských slovech se místo CH píše vždy jen H, např. „hobotnica“.

Nabízíme následující typy online překladačů a slovníků:

Chorvatský jazyk řadíme spolu se slovinštinou, bosenštinou a srbštinou mezi jihoslovanské jazyky. Česko-chorvatský slovník uplatníte nejen v Chorvatsku, ale i v Bosně a Hercegovině a v početných zahraničních komunitách přistěhovalců z bývalé Jugoslávie. Chorvatským jazykem mluví přibližně 7,2 milionu lidí. V 90. letech v souvislosti s rozpadem Jugoslávie a důrazem na národní identitu nově vzniklých států nabyly v chorvatském jazyce na významu puristické trendy; mnohé ustálené výrazy začaly být nahrazovány novými v zájmu očištění jazyka od neslovanských, ale zejména srbských vlivů. Zde docházelo i ke komickým situacím, např. když bylo původem francouzské slovo „artiljerija“ (dělostřelectvo) zavrhováno jako nepřijatelně cizí a prosazován byl výraz „topništvo“, který je ale původu tureckého. Jiné novotvary bychom pak mohli přirovnat k různým „čistonosoplenám“ a „klapkobřinkostrojům“ z období českého národního obrození. Řada z těchto nových výrazů se v běžné každodenní řeči ujala, jiné nikoliv.

Chorvatština dokáže být také někdy zrádná. Některá slova, která známe z češtiny, mají v chorvatštině posunutý nebo zcela jiný význam. Příkladem je slovo „pas“, kterým označujeme cestovní doklad. V chorvatském jazyce to znamená „pes“ a cestovní pas je „putovnica“. Chorvatské slovo „bedro“ neoznačuje dolní část zad, ale stehno. Na další příklady jistě narazíte sami při používání našeho česko-chorvatského slovníku nebo on-line překladače.