Překladač a slovník online

překlad z více než 40 světových jazyků

Reklama
Zde napište nebo vložte text určený k překladu:
Reklama
Překlad
Slovník
Reklama
Reklama.
Jazykové perličky

Jazykové perličky

čeština propiska
katalánština bolígraf

Něco málo o překladači

  • Ruština je oficiálním jazykem Ruské federace.
  • Ruština má kolem 500 tisíc slov, většinou slovanského původu, ale často přejímá cizí slova (z francouzštiny, němčiny, angličtiny aj.).
  • Ruská abeceda (azbuka) obsahuje 33 písmen.
  • Celkový počet lidí mluvících rusky se pohybuje kolem 278 milionů.

Nabízíme následující typy online překladačů a slovníků:

Bez česko-ruského slovníku či bez překladače on-line byste z tohoto jazyka pochopili opravdu jen zlomek toho podstatného. Pro svůj politický význam se ruština stala jedním ze 6 úředních jazyků Organizace spojených národů a patří k 10 nejrozšířenějším jazykům na světě. Jedná se zároveň o nejužívanější slovanský jazyk. Kromě Ruska je úředním jazykem v Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Abcházii, Jižní Osetii, Podněstří a Gagauzii (v Moldávii). Česko-ruský slovník se vám bude hodit i na Ukrajině, v Gruzii a Arménii, v Uzbekistánu a také v Turkmenistánu.

Pro ruštinu je charakteristický silný a pohyblivý přízvuk, nepřízvučné slabiky se vyslovují redukovaně. Příbuznost ruštiny a češtiny přináší některé shody v tvarosloví i stavbě
jazyka a také podobnost mnoha slov. Ne všechna podobná slova však mají stejný význam. Na rozdíl od češtiny Rusové rozlišují výslovnost měkkého a tvrdého i/y.