Překladač a slovník online

překlad z více než 40 světových jazyků

Reklama
Zde napište nebo vložte text určený k překladu:
Reklama
Překlad
Slovník
Reklama
Reklama.
Jazykové perličky

Jazykové perličky

čeština srdce
hebrejština לב

Něco málo o překladači

  • Francouzský jazyk je jedním z 24 úředních jazyků EU.
  • Francouzština má poměrně obtížnou výslovnost, typické jsou její nosovky a vázání slov ve větě.
  • Ve francouzštině je (na rozdíl např. od italštiny) poměrně velké množství nepravidelných sloves.
  • Francouzština rozlišuje šest minulých časů a čtyři konjunktivy.

Nabízíme následující typy online překladačů a slovníků:

Francouzštinu řadíme mezi románské jazyky. Česko-francouzský slovník můžete uplatnit po celém světě, francouzsky se domluvíte v samotné Francii, dále v Belgii, Švýcarsku, Lucembursku, Kanadě a taktéž v mnoha zemích v Africe, Pacifiku a Karibiku. Francouzština je mezinárodním diplomatickým jazykem, komunikačním jazykem evropských institucí, NATO, OSN a dalších organizací. Počet rodilých mluvčích se odhaduje na 220 milionů. Toto číslo se však díky Africe neustále prudce zvyšuje. Je druhým nejčastěji studovaným jazykem a třetí nejpoužívanější řečí na Facebooku a Wikipedii.

Zajímavostí je, že z francouzštiny pochází velká část slovní zásoby dnešní angličtiny. Francouzština se píše latinkou s diakritickými znaménky. Písmena s diakritikou se ve slovníku řadí bez ohledu na diakritická znaménka, takže např. slovo mère je v abecedě mezi slovy merci a mettre, která společně s jinými slovy naleznete v knižním nebo online česko-francouzském slovníku nebo v některém kvalitním internetovém překladači.